Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
打上 打下 打中 打交 打仗 打住 打倒 打击 打制 打印 打卷 打呼 打哆 打哈 打喷 打字 打岔 打扑 打扰 打招 打捞 打架 打死 打比 打火 打猎 打瞌 打翻 打起 打针 打铃 打闪 打雷 打靶 打高
打哆嗦

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

打哆嗦

[da2 duo1 suo5]
ゴ蜧钝
( لكه له ويرې );پوړکېدل;پوڼېدل;ترېدل;ترېدنه;تهېدل;ټانک کښل;ځمبا;ډبۍ;ذمه وهل;رپا;رپېدل;رپېدنه;رپيدنګ;رېږد;رېږدېدا;رېږدېدل;ړپړېدل;سوسکېدل;ګبڼۍ;ګبڼۍ اخستل;ګړبوزه;ګګړوزه;ګګړوزې اخستل;کپېدل;کپېدنه;کپېده;ګړګوزه;لپړېدل;لرزش;لرزېدل;لرزېدنه;لړزه;لړزېدل;لړزېدنه;شنېدل;دهلېدل;ترپېدل;ړچول;پړکېدل;رېږدول;متزلزل;شنول;ګګړوځه;پړک;ټپرېدل