Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
铺地 铺席 铺张 铺摊 铺板 铺碎 铺设 铺路 铺陈
铺地 铺席 铺张 铺摊 铺板 铺碎 铺设 铺路 铺陈

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

铺路

[pu1 lu4]
綫隔
پخته کاري;( لكه دسړك اولارو مخ چې په تيږ و او شګو او قيرپوخ شوى وي );خپرونه;ډبرغولی;کاشي خښته;هوارونه;ويړونه;فرشبندي