Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
爆声 爆炸 爆破 爆竹 爆裂 爆豆 爆音
爆声 爆炸 爆破 爆竹 爆裂 爆豆 爆音

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

爆竹

[bao4 zhu2]
脄λ
پټاخۍ بلنډې;پټاكۍ;ټك;دښادى په شپو كې اور بلونه;ديوالي