Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
买东 买人 买办 买卖 买回 买帐 买手 买方 买面
买回者

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

买回者

[mai3 hui2 zhe3]
禦
بچاوونکی;بچوونکی;پاسره ګر;پاسره وال;ژغورن;ژغورندوی;ژغورونكى;ژغورونکی;ژغوری;سپموک;سپموونکی;شفاعت كوونكى