Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
垂下 垂幕 垂暮 垂柳 垂直
垂直 垂直的 垂直落

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

垂直落下

[chui2 zhi2 luo4 xia4]
辅
( شاقول );دشاول غونډارى;سيخ ځړول;شاول;شاول كول;نيغ ځړول;ټيټېدل;لوېدل