Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
主义 主人 主任 主修 主办 主动 主干 主持 主权 主格 主演 主目 主管 主要 主计 主语
主人 主人的 主人身

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

主人的

[zhu3 ren2 de5]

بادار;اخاڼل;ارباب;اړمی;استاد;استاذ;استاکار;اصلي;المسور;اودې لاندې راوستل;(د);اودې لاندې کول;اوسارول;اېلول;اينداره;بېلتونپال;په کابو کې راوستل;پوهاند;تابع کول;تورن;ټوليمشر;جګتورن;چوړ;حاکم;حاکميت;(پرې );لرل;څښتن;خاوند;خښتن;خواجه;ډايرکټر;رامول;رب;رنګ;زده کول;زده کېدل;ښوونکی;ښوونی;عمده;کابو کول;کسبول;کفتان;لاس موندل;ماسټر;ماهر ښوونكى;ماهر كېدل;مستري;مولا;واكمن;استا کار;استاتوب;باچاجي;مخدوم;جي;استا;جناب;دست پناه;ذهن نشين;ملک;د لاسه;حقدار، حق دار;تسخير;تصاحب;زده