Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
点头 点拨 点明 点滴 点火 点线 点起 点阅 点阵
点头 点拨 点明 点滴 点火 点线 点起 点阅 点阵

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

点头

  1. [dian3 tou2]
    翴繷
    ( سلام );( هوكى );او;په توګه دسر كښته اوپورته كول;ټال خوړل;خوب زنکول;د;زنګل;سرښورول;سرښورونه;سلام اچول;نشمه;ايما;پرنا;جوټۍ
  2. [dian3 tou2]
    翴繷
    ( سلام );( هوكى );او;په توګه دسر كښته اوپورته كول;ټال خوړل;خوب زنکول;د;زنګل;سرښورول;سرښورونه;سلام اچول;نشمه;ايما;پرنا;جوټۍ