Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
播发 播报 播放 播音
播放机

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

播放机

[bo1 fang4 ji1]
冀诀
ايکټر;بازيګر;پېرګر;ټوكې كوونكى جوارګر;ډم;سازکوونکي;سازنده;سازوهونکی;سازي;سوانګی;لوبتک;لوبغاړى;لوبغاړی;لوبه;لوبګر