Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
碰巧 碰杯 碰触 碰面
碰巧 碰杯 碰触 碰面

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

碰面

[peng4 mian4]
窱
( سره );اجوتېدل;انتظارايستل;برابرېدل ليدل;پنډال;په ځاى كول;تجربه كول;تيرول;جنګ كول لګېدل;راغونډېدل;سترګې سپينېدل;سره پيژندل;سره ټولېدل;سره جنګېدل;سره لګېدل;سره ليدل;سره ورتلنه;ښکر په ښکر کېدل;غونډيدل يو ځاى كېدل مل كېدل;ګډېدل;كول نښتل;لاره کتل;لګېدل;(سره);مخامخ كېدل;مقابله سره کول;ملاقات;ملاقات کول;مناسب;وړ;پذيرائي;ملاوېدل;راټولېدل;مخامخېدل;ټنډه;هرکلى;ټولنه;تصادف;تلقي;قبلول;ګوته;اداكول;برابرول;ټكرېدل;چمتوكول;غونډه كول;كتنه كول;ليدل;مقابله كول;نښتل