Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
获得 获暴 获益 获胜
获得 获得成 获得物

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

获得物

[huo4 de2 wu4]
莉眔
استحصال;اکتساب;تحصيل;حصول;خريد;رانيونه;رانيوه;لاس ته را وړنه;منال;غونډېده;ميندنه;پيداکېده