Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
思念 思想 思索 思考 思路
思念 思想 思索 思考 思路

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

思考

[si1 kao3]
σ
اښ;اندېښل;انعکاس ورکول;آيډيا;تصور كول;تصورول;تکيه کېدل;جاجل;خطبه;خيال كول;دليل ويل;ډوی;ری وهل;زړه ته لوېدل;سوچ کول;عقيده لرل;غور کول;فكر كول;فکرکول;ګروهېدل;ګومان کول;نظريه درلودل;انګېرل;نګېرل;اټکلول;رى;تامل;چرت;حسرت;بلل;تحقيقاتي;څېړنيز;مطالعاتي