Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
节余 节俭 节点 节目 节省 节约
节余 节俭 节点 节目 节省 节约

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

节约

[jie2 yue2]
竊
اړوښتي;اړوښتی;امان;بچاو;بچاوکېدنه;بچاوونه;بچاوی;بچت;بچونه;بچېدنه;بچېده;پاسره;پاسره ګر;پلال;تېسه;حمايت;حمايه;ږغري;زغړ;زيرمه;ژغروي;ژغورنګ;ژغورنه;ساتنګ;سپما;سپمونګ;سپمونه;سلام الېک;سلام عليکم;صرفه;صرفه جويي;عافيت;کرڼه;کم خرڅه;نجات;نګهداشت;ژوندی کېده