Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
肛门
肛门

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

肛门

[gang1 men2]
▃
ارغۍ;دكونې سورى;سغۍ;سمباخ;سوغۍ;كونه;کونه;مقعد;سفره;بونه;سومبۍ