Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
山地 山崖 山羊 山胡 山脚 山谷 山雀 山顶
山地 山崖 山羊 山胡 山脚 山谷 山雀 山顶

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

山羊

[shan1 yang2]
ο
ارغڅه;اوزګوړى;اوزه;بزه;بکری;تچې;چېشنکی;چېلۍ;شهوانى سړى;ګورۍ;نر کټا;وز;وزګړى;وزګړی;وزګوړى;وزه;اوز;نرکښ;مينده;بز