Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
奉承 奉献 奉现 奉行
奉承 奉献 奉现 奉行

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

奉行

[feng4 xing2]
︽
ادامه ورکول;پسې اخيستل;پښې;(پسې لوڅول);پلټل;تعقيبول;ځغلول;څېړل;درېړ;دوام وركول پسې كيدل;سپړل;ګروېږل;لټول;نيول;ازارول;څارنه کول;څارل;پسې كېدل