Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
衣冠 衣子 衣服 衣橱 衣着 衣领
衣冠 衣子 衣服 衣橱 衣着 衣领

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

衣子

[yi4 zi3]
︾
اخفأ;پاکټ;پوڼۍ;پېچلى;پېڅوولی;راپورتاژ;رپورتاژ;ستر;لفافه;نغښتلی;نغښتی;پوښ;غشا;فرشبندي;پوښښ;پټون;لوپټه;تکافو;پرده;پوره کېده