Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
极上 极为 极乐 极化 极圈 极好 极寒 极小 极少 极度 极微 极性 极恶 极权 极端 极线 极边 极限
极上 极为 极乐 极化 极圈 极好 极寒 极小 极少 极度 极微 极性 极恶 极权 极端 极线 极边 极限

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

极端

[ji2 duan1]
伐狠
اخرنی;آخرى;اخری;آخري;آخرين;اخيرى;افراطى;افراطي;بى سارى;بى شانه;تر ټولو هسك;خاتم;دپاى;دسر;ډير لوى;سپما;شديد;غائي;ليرى;متأخر;نهايت;نهايي;وريا;بې اندازې;افراط;تطرف;غلو;انتهائي;اضطراري;اړخيز;نهائي