Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
称扬 称美 称赞 称身 称重 称量
称扬 称美 称赞 称身 称重 称量

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

称赞

[cheng1 zan4]
嘿觅
احترام;په درنه سترګه كتل;تعارف;تعارف كول;تعريف;تعظيم;تکريم;تمجيد;توصيف;ثنا;ثنا صفت;درناوى;دښېګڼې په مقابل كې خوشحالى ښكاره كونه;دصيميت څرګندونه;سلام;صفت کونه;كور ودانى ويل;كورودانى;مننه;خوش آمد