Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
聚会
聚会

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

聚会

[ju4 hui4]
籈穦
اجوتېدل;پنډېدل;ټولېدل;ديدار;ديدن;راټوليدل;راغونډېدل;سره ټولېدل;غونډه کول;غونډېدل;ګرزوهلی;کتنه ليدنه;لېدنه;ليدل کتل;ليدنه کتنه;ليده کاته;يو ځای کېدل;يو لاس کېدل