Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
腌汁 腌泡 腌猪 腌黄
腌黄瓜

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

腌黄瓜

[yan1 huang2 gua1]
綧独ナ
اچار;اچار جوړول;اچار كول;اخته کول;په ترشې كښې اچول شوى څيز;تاغار;تريوول;تكليف;خميردان;ربړ;سخت حالت;کاشين;کنډيل;کونډا;مالګنول;مالګينول;تېزاب