Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
渺茫 渺视
渺茫 渺视

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

渺茫

[miao3 mang2]
殆
اوپړه;بغېړ;بې ثباته;بې ډاډه;چرتکی;دشک وړ;ښونګی;غيرباوري;غيرمطمين;ګوډ;لړزاند;مبهم;متذبذت;متزلزل;مشكوك ناپايه;مشکوک;نامطمين;نامعلوم;ناويسا;بې باوره;ناباوره;دوه زړه;اړنګ بړنګ;متذبذب;بې پايه;مغلق