Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
买东 买人 买办 买卖 买回 买帐 买手 买方 买面
买东 买人 买办 买卖 买回 买帐 买手 买方 买面

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

买手

[mai3 shou3]
禦も
او نهنګ نر;بربره;بکونانۍ;بوکڼۍ;پوکاڼه;پوکناڼۍ;پونګه;ثور;جخ;جوخ;حباب;خورخوټۍ;دځينو ژوولكه دپيل;ديوى مهمى مو ضوع په شا وخوا كښى دپاپ ليك;ډومبکى;غوټی;غوسکی;غويى;کوبۍ;کيکار;هغه څوك چه په بازار كښى دنر خود لوړېدو پيشبينى كوى;جاګنی;خيره;هنډه;ګاو;اينده;ساڼ;مينده;خيراتول;ډنګر