Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
糜烂 糜费
糜烂 糜费

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

糜烂

[mi2 lan4]
罶年
انندوي;بد اخلاقه;بد کاری;بد ناموسه;بدلاری;بدلامی;بدورده;پاپي;چړچه يي;څلور سترګی;څنګه;ډګه ور;زنکه بار;فاجر;فحاش;له نرخه وتلی;لولنګر;بې راه;اجاړ;شوپشو