Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
隔一 隔周 隔墙 隔壁 隔室 隔开 隔断 隔日 隔离 隔绝
隔一 隔周 隔墙 隔壁 隔室 隔开 隔断 隔日 隔离 隔绝

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

隔绝

[ge2 jue2]
筳荡
انزوا;انفکاک;بېلښت;بېلنه;بېلونه;بېلېدنه;بېلی;بئلول;پراک;پېلنه;تجريد;تجريدول;تجزيه;جدا کېده;جدايي;جلاتوب;جلاوالی;دهير;فرقت;ګوښه والی;يوازې کېدنه;تنهائي;انزواپسندي;محليت;تخليه;جلاوالى;رټنه