Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
护卫 护城 护堤 护士 护套 护根 护民 护照 护理 护痉 护盖 护耳 护胸 护航 护身 护送 护鼻
护航 护航舰 护航队

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

护航舰

[hu4 hang2 jian4]
臔磨
امغاړی;انډيوال;بدرقه;بدرګه;بدرګه كول;بوميه;پېڼه;جلوكوونكى;دمساز;رفيق;ملګرتيا;ملګرتياكول;همرکاب;ورا;مرافقت;ملتيا;معيت;بوميا;کشک;صحابت;بلد;جلو;ساتونكى;موټروياموټرسايكلوپه ذريعه)