Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
广传 广博 广域 广大 广州 广播 广泛 广识 广阔
广传 广博 广域 广大 广州 广播 广泛 广识 广阔

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

广传

[guang3 chuan2]
約肚
اشاعت;انتشار;ترويج;تعميم;تکثير;خپرونه;زننه;زياتونه;نشر;تناسل;وسعت