پښتو سيند

قاموس افغاني يا پښتو سيند د افغانستان نوميالي پوځي سربولندوی، د حربي پوهنتون استاد، کورنيؤ چارو وزير ، حاکم اعلا ، ليکوال ، ژورناليسټ ، جرګمار قانونپوه محمد ګل خان مومند چې مشهوره په مومند بابا و په کال ( ) کې ليکلی .


ليکوال: محمد ګل خان مومند
 

آرنوم: پښتو سيند
 

ژباړن: انځورګر
 

د پښتۍ طراح: د ساپي د پښتو او پراختيا مرکز
 

هېواد: پاکستان، پېښور
 


ژبه: پښتو
 


ټولګه: پښتو - پارسي سيند
 


سکالو(موضوع): د پارسي ژبو لپاره د پښتو ژبې د زده کړې قاموس
 


سبک(سبکونه): پوهنيز
 


خپرندوی: د ساپي د پښتو د پرمختګ او پراختيا مرکز
 


د خپرېدو نېټه: ۱۳۱۶ ل. کال
 


په پښتو خپرېدنه: ۱۳۱۶ ل. کال

خپله تبصره لاندي ثبتولای سئ

0
ستاسو تبصره به د مسؤلو کسانو د کنټرول وروسته خپره کړله سي.
  • پر دغه مطلب ته اوسه کومه تبصره نده سوې.