ليکوال: اسلانوف


ليکوال: اسلانوف

آرنوم: پښتو روسي قاموس

پښتۍ طراح: د روسيې دولتي مطبعه

هېواد: روسيه، ماسکو

ژبه: پښتو او روسي

ټولګه: پښتو - روسي سيند


پدې سيند کې ۵۰۰۰۰ پښتو لغتونه په روسي ژبه مانا شوي.

خپرندوی: د روسيې د ختيځو ژبو ډيپارټمنټ، د روسيې دولتي مطبعه

******************************************
د دغه مطلب منبع: پښتو ويکيپېديا ۲۰۱۳م عيسوي کال
******************************************

 ـــــــــــــــــ
د کاپي کولو په صورت کي د منبع په توګه د هر مطلب سره د هغه د اصلي لينک  مل کول حتمي دي.
ــــــــــــــــــ

هيله ده چي قاموسونه په فيسبوک کي لايک کړئ

قاموسونه ته لايک ورکړئ


قاموسونه کارول زده کړئ

قاموسونه موبايل اېپ اندرويد